home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những lời hứa (Phần 3 – Chương 24)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những lời hứa (Phần 3 – Chương 24)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Doyuhan ở Tháp Canh Gác
  • Thu thập thông tin về vị trí của Ugum từ lũ Thiên Ấn Phản Bội
  • Đọc những mệnh lệnh đã mã hóa
  • Báo cáo cho Doyuhan
  • Nói chuyện với Doyuhan tại Trại Vây Hãm
  • Nói chuyện với Hojao
  • Đánh 5 Binh lính Talus để mở đường máu thoát thân
  • Thu gom 2 Hài cốt binh sĩ Stratus còn sót lại
  • Báo cáo cho Hojao
  • Nói chuyện với Doyuhan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những lời hứa (Phần 3 – Chương 24)