home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những linh hồn lạc lõng (Phần 2 – Chương 25)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những linh hồn lạc lõng (Phần 2 – Chương 25)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với tên nghiện Jakdan phía Bắc Làng Gốm
  • Lấy ngọc trừng phạt từ Đèn Đá trong Hang Cây Độc, sau đó ném vào bon Quỷ Độc để lấy Mầm Độc
  • Báo cáo Pochung ở Làng Gốm

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những linh hồn lạc lõng (Phần 2 – Chương 25)