home Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những giấc mơ của Jinsoyun (Phần 7 – Chương 12)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những giấc mơ của Jinsoyun (Phần 7 – Chương 12)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đánh thức Jinsoyun
 • Soạn lá thư ở Trạm Thủy Thủ chiến hạm
 • Nói chuyện với Chol Mugo
 • Nói chuyện với Jin Bin
 • Di chuyển đến boong tàu chiến hạm
 • Nói chuyện với Chol Mugo
 • Sử dụng thuật súc địa ở xung quanh giáo đường Hắc Long
 • Nói chuyện với Bunyang ở Nhà trọ Phong Vân – Giai Lệ
 • Nói chuyện với Junghado
 • Nói chuyện với Bunyang
 • Đánh bại tổ trinh sát Hắc Long
 • Nói chuyện với Junghado
 • Đến phòng hoàng gia Giai Lệ, nói chuyện với Yunma Fei
 • Đợi Jin Bin đến, nói chuyện với Lee Yeon
 • Nói chuyện với Jin Bin
 • Nói chuyện với Lee Yeon
 • Nói chuyện với Junghado ở phòng Hoàng Gia

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Những giấc mơ của Jinsoyun (Phần 7 – Chương 12)