home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS, Uncategorized (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nguy hiểm không dừng lại (Phần 4 – Chương 39)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nguy hiểm không dừng lại (Phần 4 – Chương 39)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Jinno ở Giai Lệ
 • Nói chuyện với Dochun
 • Nói chuyện với Geo Geo Bung (Gubong) ở Làng Tuyết (dịch chuyển đến Làng Tuyết vào trong ngôi nhà rồi lên tầng 2)
 • Nói chuyện với Dochun
 • Nói chuyện với  Inmul Giám sát Hắc Long (Opal) ở Nhà trọ Phong Nguyệt – Giai Lệ
 • Tìm Hắc Long trong hậu đình Phong Nguyệt Quán
 • Đánh bại Quỷ Ngục đội trưởng Hắc Long
 • Đọc thư mật Hắc Long rớt ở dưới chân cầu
 • Nói chuyện với Jineon (Jinno)
 • Nói chuyện với Dochun ở Khu Tuyệt Mật Lục Mộc (dịch chuyển đến Doanh Trại Lục Mộc – Núi Sương Bạc)
 • Đánh bại Wangsu (Hongsu) và Hongsu nhiễm tà khí
 • Đọc mật thư của Yura
 • Nói chuyện với Dochun ở Khu Tuyệt Mật Lục Mộc
 • Nói chuyện với Dochun ở Làng Tuyết

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nguy hiểm không dừng lại (Phần 4 – Chương 39)