home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người trở về từ cõi chết (Phần 5 – Chương 9)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người trở về từ cõi chết (Phần 5 – Chương 9)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Liheng phía trước Điện Thờ Hắc Long, sau đó di chuyển vào trong
  • Giair cứu toàn bộ bon trẻ và truyền khí cho 2 đứa trẻ bị thương
  • Tập trung toàn bộ bọn trẻ, đánh bại Usam, rồi tiến vào phòng
  • Đánh bại Gwihan
  • Nói chuyện với Tayjin bên ngoài Điện Thờ Hắc Long (qua cổng dịch chuyển)
  • Quay lại gặp Junghado tại Phòng Hoàng Gia (Giai Lệ)
  • Nói chuyện với Yunma Fei
  • Nói chuyện với Pazhu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người trở về từ cõi chết (Phần 5 – Chương 9)