home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người đàn ông trong chiếc mặt nạ sắt (Phần 4 – Chương 21)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người đàn ông trong chiếc mặt nạ sắt (Phần 4 – Chương 21)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Giải thoát Dochun tại phòng giam Talus
 • Nói chuyện với Dochun
 • Thoát khỏi nhà tù
 • Mở phòng giam
 • Nói chuyện với Yunsang
 • Đánh bại cai ngục Kangchul (trong quá trình đánh nhớ lấy sung phun lửa ở gần đó để phá lớp giáp của tên cai ngục này, nếu không hắn sẽ bất tử)
 • Nói chuyện với Yunma Fei
 • Mở con đường bí mật
 • Đi theo đám người và nói chuyện với Người đàn ông đeo mặt nạ sắt
 • Giải thoát người đeo mặt nạ sắt
 • Đánh bại Gubong
 • Nói chuyện với Hyungdam ở Tu Viện Rừng Tuyết

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người đàn ông trong chiếc mặt nạ sắt (Phần 4 – Chương 21)