home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người đàn ông của gia đình (Phần 1 – Chương 23)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người đàn ông của gia đình (Phần 1 – Chương 23)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đối đầu với Bumbak ở Động Duyên Hải
  • Nói chuyện với Dochun
  • Nói chuyện với Banyow

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người đàn ông của gia đình (Phần 1 – Chương 23)