home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người cầu nguyện bí ẩn (Phần 4 – Chương 17)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người cầu nguyện bí ẩn (Phần 4 – Chương 17)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Dịch chuyển đến Đền Gió
  • Nói chuyện với Nhà sư bị thương
  • Truyền khí cho 3 Nhà sư bị thương
  • Nói chuyện với Madun
  • Đánh bại quái vật cho đến khi Bát Đại Sư Phụ tới và nói chuyện với Madun
  • Đánh bại 5 Đội trưởng Tiên tri hắc ám, bảo vệ lõi nhiễm tà khí (đi đến chỗ các sư phụ thì tiên tri hắc ám xuất hiện)
  • Đánh bại Oan Hồn Hắc Ám
  • Nói chuyện với Leerok
  • Nói chuyện với Madun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Người cầu nguyện bí ẩn (Phần 4 – Chương 17)