home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ngôi vương của hoa hồng đen (Phần 4 – Chương 20)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ngôi vương của hoa hồng đen (Phần 4 – Chương 20)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Yunma Fei ở Phòng Hoàng Gia
  • Đọc Mật Đạo Giai Lệ trong túi đồ
  • Gõ /tienlen để hiệu lệnh quân đội
  • Đi tới đỉnh Hoàng Gia ở Quận Hoàng Cung
  • Thắp những lồng đèn đá để mở Con Đường bí mật dẫn đến Sảnh Sứ Giả (đánh chết tên Lính đất nung mới xuất hiện lồng đèn)
  • Đánh bại 4 Tiên tri hắc ám cao cấp ở Sảnh Sứ Giả
  • Chiến đấu với Jinsoyun ở Sảnh Sứ Giả
  • Nói chuyện với Junghado ở Nhà Tù Talus

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ngôi vương của hoa hồng đen (Phần 4 – Chương 20)