home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ngay dưới mũi chúng ta (Phần 3 – Chương 8)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ngay dưới mũi chúng ta (Phần 3 – Chương 8)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Kangbok ở Cối Xay Phong Đăng
 • Đánh bại Thủ lĩnh truyền tin của Talus và thu được lá thư
 • Nói chuyện với Kangbok
 • Nói chuyện với Kangbok ở Làng Phong Đăng
 • Vào Hang Phong Đăng thông qua Phòng Vệ Sinh và tìm Lợn Tò Mò
 • Nói chuyện với Kan Ôm
 • Đi đến căn phòng chưa được kiểm tra với Kan Ôm và tìm Đội Trưởng
 • Đi theo Kan Ôm
 • Nói chuyện với Kan Ôm ở cửa vàng Hang Phong Đăng
 • Đánh 5 Lũ Sói Hung Tợn
 • Nói chuyện với Kangbok ở Làng Phong Đăng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ngay dưới mũi chúng ta (Phần 3 – Chương 8)