home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nấm độc (Phần 1 – Chương 18)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nấm độc (Phần 1 – Chương 18)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Khi đạt cấp độ 15, nhấn K mở bảng kỹ năng và thử thay đổi nguyên tố của kỹ năng rồi bấm Áp dụng
  • Nói chuyện với Lão Cho ở Hang Huyết Long (hãy cưỡi long mạch ở Đèo Rồng để đến được hang Huyết Long
  • Nói chuyện với Oh Gukchun (ở Lều Lang Thang)
  • Thu thập 3 Nấm độc
  • Đưa nấm độc cho Oh Gukchun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Nấm độc (Phần 1 – Chương 18)