home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một trưởng làng đáng kính (Phần 1 – Chương 6)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một trưởng làng đáng kính (Phần 1 – Chương 6)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Daygu ở Giếng Hoang, vào giếng nhớ nhảy xuống dưới cầu kẻo chạy lòng vòng
  • Nói chuyện với Gong Samsik ở Tiền đồn Làng Tre (nhấn Alt + chuột trái biểu tượng  để đến cho nhanh)
  • Nói chuyện với Dodan (trong ngôi nhà ở Tiền đồn Làng Tre)
  • Nói chuyện với Namsoyoo

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một trưởng làng đáng kính (Phần 1 – Chương 6)