home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một sự giải cứu (Phần 3 – Chương 10)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một sự giải cứu (Phần 3 – Chương 10)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Jongbin ở Kho Lương Thực
 • Nói chuyện với Lão già Ik
 • Thu 3 Thận từ Mộc Trà Giác Ngư ở Đồng Cỏ Phong Đăng
 • Nói chuyện với Chiến Binh Hộ Vệ binh đội Talus
 • Mở túi đồ và kiểm tra túi đồ Talus được đưa bởi Chiến Binh Hộ Vệ binh đội Talus
 • Giải cứu Hội trưởng Hyungam ở Hầm Cổ Ngục
 • Nói chuyện vơi Hội trưởng Hyungam
 • Hộ tống Hội trưởng Hyungam và tìm Laofu
 • Nói chuyện với Hyungam
 • Nói chuyện với Laofu
 • Nhấn Enter + /chaptay + Enter
 • Nói chuyện với Iksanun
 • Nói chuyện với Kangbok ở Làng Phong Đăng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một sự giải cứu (Phần 3 – Chương 10)