home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một ngôi làng đang bị bao vây (Phần 4 – Chương 2)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một ngôi làng đang bị bao vây (Phần 4 – Chương 2)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Bước vào cổng dịch chuyển bên cạnh Yura ở Tháp Mushin
 • Nói chuyện với đội trưởng lính canh Talus Jan Wong
 • Phá hủy 7 khẩu pháo và đánh bại Ji Daegong cùng đám lính của ông ta
 • Đánh bại quân Lục Mộc đang đánh Jan Wong và nói chuyện với ông ta
 • Truyền khí cho quân lính Talus gục ngã
 • Đánh bại 4 quân Lục Mộc
 • Tiến thẳng đến cuối làng (đánh 2 đợt lính cùng đội quân của Jan Wong)
 • Nói chuyện với Jan Wong
 • Đi theo Jan Wong khi ông ta cứu dân làng
 • Nói chuyện với lính canh Talus bị thương
 • Lấy 1 ngọn đuốc và thắp sáng ngọn hải đăng Talus
 • Đánh bại Nắm Đấm Godem
 • Đánh bại Yunsang
 • Nói chuyện với Đội trưởng Lính canh Giao Lệ Yu Chun
 • Nói chuyện với Yu Chun ở Văn Phòng Phong Niên
 • Nói chuyện với thị trưởng Phong Niên Ipyong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một ngôi làng đang bị bao vây (Phần 4 – Chương 2)