home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một mảnh hy vọng (Phần 6 – Chương 1)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một mảnh hy vọng (Phần 6 – Chương 1)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đọc lá thư của Tu sĩ Hyungdam
 • Dịch chuyển đến Tu viện rừng tuyết
 • Nói chuyện với Chú tiểu hoảng sợ
 • Chuyền phí để hồi phục 2 sư thiện chiến và đánh bại 6 lính đội chiến Hắc Long
 • Đi đến Hang Thánh Nhân
 • Tiêu diệt Hắc Long và truyền khí vào lồng đèn
 • Tiêu diệt Nahan
 • Dò xét bức tượng để tìm mảnh vỡ Hoàng hôn kiếm
 • Đấu với bát võ sĩ
 • Rời khỏi Hang Thánh Nhân (đi bộ ra cổng hang)
 • Nói chuyện với chú tiểu
 • Tháp sáng Lư Định Mệnh và nhìn vào làn khói
 • Nói chuyện với chú tiểu

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một mảnh hy vọng (Phần 6 – Chương 1)