home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một giao lộ (Phần 4 – Chương 3)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một giao lộ (Phần 4 – Chương 3)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Rời đại bản doanh Talus
  • Nói chuyện với Daljen
  • Đến nhà trọ bô lão ở làng Phong Niên để tìm hiểu về sự phong tỏa Giai Lệ
  • Nói chuyện với Juwol
  • Hỏi bô lão về Yunsang
  • Nói chuyện với Daljen
  • Nhấn Enter + /anui + enter
  • Nói chuyện với Daljen
  • Nói chuyện với thị trưởng Phong Niên Ipyong

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một giao lộ (Phần 4 – Chương 3)