home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một đồng minh mới (Phần 6 – Chương 10)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một đồng minh mới (Phần 6 – Chương 10)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Chiến Hạm Câm Lặng (Làng Lục Bảo) và nói chuyện với Tae Jangum
  • Đánh bại Xà Chúa và giải cứu Hae Mujin
  • Nói chuyện với Hae Mujin
  • Nói chuyện với Poharan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một đồng minh mới (Phần 6 – Chương 10)