home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một điều hoàn toàn khác (Phần 3 – Chương 9)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một điều hoàn toàn khác (Phần 3 – Chương 9)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đánh Phê Đại Vật Tố Cổ để lấy 3 Than Chất Lượng Cao. (đến gần chỗ những khúc cây hình mặt người ở Đồng Cỏ Phong Đăng, Phế Đại Vật Cố Tổ sẽ xuất hiện)
  • Nói chuyện với Sehun ở Nông Trại Phong Đăng
  • Dùng 2 Bao gạo hạt giống để gieo hạt vào Thổ Canh
  • Nói chuyện với Sehun
  • Nói chuyện với Lee Donwong ở Xưởng Nghiên Cứu (Xuống dưới hang từ ngôi nhà)
  • Truyền khí vào những tên lính đất nung và hộ tống Lee Donwong đến nơi an toàn
  • Nói chuyện với Sehun ở Nông Trại Phong Đăng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Một điều hoàn toàn khác (Phần 3 – Chương 9)