home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mồm mép thô tục, trái tim lương thiện (Phần 4 – Chương 8)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mồm mép thô tục, trái tim lương thiện (Phần 4 – Chương 8)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Trở lại Nhà trọ Bô Lão ở Làng Phong Niên
 • Phục vụ đồ ăn cho khách
 • Nói chuyện với Geban
 • Đến căn cứ tạm của Băng Cướp Vui Nhộn ở Xưởng Nhuộm
 • Đánh bại Thành viên Băng Cượp Vui Nhộn
 • Tìm Juwol ở Đầm Cóc
 • Tìm Daljen ở Đầm Cóc
 • Tìm Juwol ở Đầm Cóc
 • Đánh bại Boss Zoraxi Lục Lâm và lấy thuốc giải
 • (Hoặc) Đánh bại 4 Thương Binh Nghiệp Dư và Xạ Thủ Nghiệp Dư và lấy bột thuốc giải
 • Trở lại căn cứ tạm thời của Băng Cướp Vui Nhộn
 • Pha cất thuốc giải và đưa cho Juwol
 • Nói chuyện với Juwol

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mồm mép thô tục, trái tim lương thiện (Phần 4 – Chương 8)