home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mệnh lệnh của thầy thuốc (Phần 2 – Chương 11)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mệnh lệnh của thầy thuốc (Phần 2 – Chương 11)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đến Làng Đá và nói chuyện với Dokdan (yêu cầu cấp 24)
  • Thu thập Bột linh thảo tại Hố Linh Thạch
  • Nói chuyện với Jinbin
  • Nói chuyện với Dokdan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mệnh lệnh của thầy thuốc (Phần 2 – Chương 11)