home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mặt nạ xương trắng (Phần 2 – Chương 37)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mặt nạ xương trắng (Phần 2 – Chương 37)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nhận nhiệm vụ từ Podan ở Tiền Đồn Xương Trắng
  • Đánh bại Băng Cướp Vui Nhộn ở Trại Thiên Thanh và lấy mệnh lệnh của Tanghong
  • Đọc mệnh lệnh của Tanghong
  • Nói chuyện với Podan ở Tiền Đồn Xương Trắng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mặt nạ xương trắng (Phần 2 – Chương 37)