home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mảnh vỡ hoàng hôn (Phần 6 – Chương 9)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mảnh vỡ hoàng hôn (Phần 6 – Chương 9)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Lão Cho ở Làng Lục Bảo
  • Nói chuyện với Seo Rang ngoài cổng vào Điện Thờ Bóng Ma (Tại Làng Lục Bảo)
  • Tiêu diệt Rahmion trong Điện thờ bóng ma và thu thập mảnh vỡ Hoàng hôn kiếm
  • Nói chuyện với Poharan ở ngoài cổng điện thờ
  • Thu thập Cao hoa sen từ những đóa hoa trong Hồ Lục Bảo (Làng Lục Bảo)
  • Nói chuyện với Lão Cho ở Làng Lục Bảo
  • Nói chuyện với Tae Jangum
  • Đi đến Rừng Bóng Ma (Làng Lục Bảo)
  • Nói chuyện với Nam Rang và thu thập mảnh vỡ Hoàng hôn kiếm
  • Nói chuyện với Lão Cho ở Làng Lục Bảo

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Mảnh vỡ hoàng hôn (Phần 6 – Chương 9)