home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lính mật thám (Phần 1 – Chương 22)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lính mật thám (Phần 1 – Chương 22)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Hái 3 Nấm Mê Mẩn gần Hang Đầu Gốm hoặc lấy từ bọn chó Đầu Gốm
  • Nói chuyện với Dondon
  • Nói chuyện với Sun Jinha
  • Nói chuyện với Dochun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lính mật thám (Phần 1 – Chương 22)