home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lịch sử bạo lực (Phần 2 – Chương 12)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lịch sử bạo lực (Phần 2 – Chương 12)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đến nhà của Lusung ở Làng Đá
  • Nói chuyện với Miryung
  • Thu thập phần thi thể còn lại dưới 1 cái cây ngoài rìa Làng Đá
  • Đặt phần thi thể còn lại vào hủ cốt trong căn nhà Lusung
  • Nói chuyện với Jinbin

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lịch sử bạo lực (Phần 2 – Chương 12)