home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lệnh nhập ngũ (Phần 4 – Chương 34)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lệnh nhập ngũ (Phần 4 – Chương 34)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đọc thư của Gwak Chil (nhấp vào lá thư ở thanh nhiệm vụ bên phải màn hình)
 • Nói chuyện với Yunma Fei ở Làng Tuyết
 • Tìm Hải đăng cổ đại gần con đường đi đến phía nam Làng Tuyết
 • Nói chuyện với Yunma Fei bên cạnh Hải đăng cổ đại
 • Dịch chuyển đến Làng Qilyn ở Đồng Bằng Thủy Nguyệt
 • Nói chuyện với thủ lĩnh Salkhi Nhanh Nhen, người đã tập hợp gần Thiên Môn
 • Đi đến Thiên Môn và nói chuyện với Học giả Nanh Nhọn Nanh Đỏ
 • hấp thụ phép thấu thị ở Thiên Môn để di chuyển đến Tế Đàn Thiên Mệnh
 • Di chuyển về hướng tế đàn thiên mệnh bằng cách sử dụng sức mạnh của Phép thấu thị (tàng hình)
 • Tiếp cán tế đàn thiên mệnh để có thêm thông tin
 • Nói chuyện với học giả Nanh Nhạn Nanh Xám ở Thiên Môn
 • Sử dụng cổng dịch chuyển để đi đến Giai Lệ
 • Nói chuyện với Nanh Xám trong Chốt Vệ Hồn ở Giai Lệ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lệnh nhập ngũ (Phần 4 – Chương 34)