home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lăng mộ và kẻ phản bội (Phần 2 – Chương 40)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lăng mộ và kẻ phản bội (Phần 2 – Chương 40)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Hiền triết Dokdan ở Lăng Mộ Mushin
  • Đánh bại Người gác cổng của Lăng Mộ Mushin (đợi xíu mở cổng)
  • Đi xuống phía sâu Lăng Mộ Mushin và đánh bại Lusung (đợi xíu mở cổng)
  • Nói chuyện với Hiền triết Dokdan
  • Giao Di sản Mushin cho Dokdan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Lăng mộ và kẻ phản bội (Phần 2 – Chương 40)