home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: La bàn Mushin (Phần 2 – Chương 32)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: La bàn Mushin (Phần 2 – Chương 32)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Gieomul tại Làng Nanh Sói (đi qua cây cầu lên phía trên cây)
  • Kích hoạt Bộ lọc Khí Hắc Ám ở Rễ Nanh Sói
  • Thu thập Rễ Nanh Sói
  • Nói chuyện với Gieomul tại Làng Nanh Sói

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: La bàn Mushin (Phần 2 – Chương 32)