home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ký ức của Dochun (Phần 4 – Chương 23)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ký ức của Dochun (Phần 4 – Chương 23)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Gặp Dochun ở Trại Trú Ẩn Stratus
  • Nói chuyện với đội trưởng cận vệ hoàng gia Stratus Dochun ở trại trú ẩn Stratus
  • Hộ tống Hoàng hậu Namsolyn và đội trưởng Dochun
  • Đi đến phòng khách trại trú ẩn Stratus và nói chuyện với Dochun
  • Tìm công chúa
  • Đánh bại đội trưởng kỵ binh đêm Du Lohan
  • Giải cứu công chúa và trao cho đội trưởng Dochun
  • Nói chuyện với Dochun
  • Nói chuyện với Yunma Kahn

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Ký ức của Dochun (Phần 4 – Chương 23)