home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kinh doanh bất thường (Phần 4 – Chương 16)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kinh doanh bất thường (Phần 4 – Chương 16)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Tới Nhà Trọ Phong Nguyệt
 • Nói chuyện với Yehara
 • Nghe đoạn hội thoại của lính tuần tra để tìm manh mối
 • Nói chuyện với Leerok
 • Lên lầu 2
 • Đánh bại 2 tên ngáng đường
 • Đánh bại tên say rượu ngược đãi
 • Đánh bại 2 tên thuc cuộc giải đấu Võ Sư Hoàng Gia
 • Đánh bại lính đánh thuê
 • Đánh bại Đội trưởng Talus và Đội trưởng gián điệp
 • Đọc sổ bí mật của Tình báo Talus
 • Nói chuyện với Leerok

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kinh doanh bất thường (Phần 4 – Chương 16)