home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khu vườn của mẹ (Phần 4 – Chương 25)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khu vườn của mẹ (Phần 4 – Chương 25)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Sử dụng Long Mạch để đến Vườn Bí Mật (đi ven bờ tường là đến cổng Long mạch)
  • Giải cứu Yunma Fei
  • Nói chuyện với Yunma Fei
  • Hộ tống Yunma Fei đi tìm con dấu Hoàng Gia
  • Đánh bại đội trưởng giám sát Gung Woo
  • Thắp sáng Lồng đèn đá để mỏ Long Mạch
  • Sử dụng Long Mạch để đi đến Vùng Tuyết Phía Bắc
  • Nói chuyện với Yunma Kahn tại Lều Dược Sĩ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khu vườn của mẹ (Phần 4 – Chương 25)