home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khói từ đâu đến (Phần 2 – Chương 9)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khói từ đâu đến (Phần 2 – Chương 9)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tìm Choi Jina trong Kho Bạo Chúa
  • Đi theo Choi Jina
  • Tiêu diệt Goltak và Sunna để lấy cuốn sổ
  • Nói chuyện với Choi Jina

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khói từ đâu đến (Phần 2 – Chương 9)