home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khẩu súng, thanh kiếm và cây quạt (Phần 2 – Chương 38)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khẩu súng, thanh kiếm và cây quạt (Phần 2 – Chương 38)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Giải cứu Soha và Juwol khỏi Động Xương Trắng và nói chuyện với Soha
  • Nói chuyện với Yehara ở gần đó

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Khẩu súng, thanh kiếm và cây quạt (Phần 2 – Chương 38)