home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ trộm sách (Phần 2 – Chương 18)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ trộm sách (Phần 2 – Chương 18)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Hồ Bán Nguyệt và nói chuyện với Gil (yêu cầu cấp 27)
  • Thu thập Muối đá gần Hồ Bán Nguyệt
  • Nói chuyện với Gil

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ trộm sách (Phần 2 – Chương 18)