home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ thù của kẻ thù là bạn (Phần 2 – Chương 34)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ thù của kẻ thù là bạn (Phần 2 – Chương 34)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Soha tại Chốt Kiểm Soát
  • Đi đến Động Thách Đấu
  • Giải cứu Gil khởi Động Thách Đấu và nói chuyện với ông
  • Nói chuyện với Juwol

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ thù của kẻ thù là bạn (Phần 2 – Chương 34)