home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ sùng bái và chiến binh đơn độc (Phần 2 – Chương 4)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ sùng bái và chiến binh đơn độc (Phần 2 – Chương 4)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đi đến Điện Hiến Tế và tìm Chiến binh bí ẩn Choi Jina
  • Thả lũ lợn để quấy rối
  • Lấy cuốn sổ bí mật của Gwihan
  • Nói chuyện với Choi Jina
  • Giải cứu 3 Dân làng
  • Nói chuyện với Yunwa
  • Nói chuyện với tướng quân Han ở Làng Bóng Xế

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ sùng bái và chiến binh đơn độc (Phần 2 – Chương 4)