home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ phản bội trở về (Phần 2 – Chương 30)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ phản bội trở về (Phần 2 – Chương 30)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Soha tại Làng Gốm
  • Nói chuyện với Yunwa ở Tầng 2 Nhà Trọ Yehara
  • Nói chuyện với Yehara
  • Nói chuyện với Yunwa

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ phản bội trở về (Phần 2 – Chương 30)