home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ giàu và người nghèo (Phần 2 – Chương 36)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ giàu và người nghèo (Phần 2 – Chương 36)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Podan tại Tiền Đồn Xương Trắng

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ giàu và người nghèo (Phần 2 – Chương 36)