home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ bắt nạt (Phần 4 – Chương 6)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ bắt nạt (Phần 4 – Chương 6)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Đi và Sảnh Làng Phong Niên
 • Gõ /dedoa để đe dọa Kẻ Bắt Nạt
 • Nói chuyện với Daljen
 • Nói chuyện với thị trưởng Ipyong
 • Nói chuyện với Han Yong ở Hồ Cầu Vồng
 • Chuyển cái cây đến cho Donyi
 • Nói chuyện với Han Yong ở Hồ Cầu Vồng
 • Nói chuyện với thị trưởng Ipyong ở Làng Phong Niên
 • Nói chuyện với Yu Chun ở Đại bản doanh Talus
 • Sử dụng cái xô để dập lửa
 • Nhặt lá thư
 • Đọc lá thư
 • Nói chuyện với sĩ quan tình báo Talus Doesun ở Tiền Trạm Talus
 • Mặc đồng phục phe phái, chuyển yêu cầu tiếp tế đến Đặc vụ phe phái ở Đồng Bằng Phong Chi\
 • Nói chuyện với sĩ quan tình báo Talus Doesun ở Tiền Trạm Talus

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Kẻ bắt nạt (Phần 4 – Chương 6)