home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hỗn loạn thần thánh (Phần 4 – Chương 35)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hỗn loạn thần thánh (Phần 4 – Chương 35)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Ra khỏi Chốt Vệ Hồn đi vào tàn tích Giai Lệ
 • Nói chuyện với Yunma Fei
 • Tìm Yu Chun ở Trại Cảnh Vệ Quận Cao
 • Nói chuyện với Yu Chun
 • Tìm và nói chuyện với Xạ thủ tập sự Yuhui ở Bang Xạ Thủ
 • Dùng Bon trong Lồng Bom để đánh đuổi Quỷ trong sảnh bang xạ thủ
 • Nói chuyện với Soha gần đó
 • Đi đến Vườn Thanh Long và đánh bại 5 Quỷ Thiện Chiến
 • Nói chuyện với Vua Feichi trong Vườn Thanh Long
 • Đi đến Sảnh Quý Tộc, giải cứu 3 đứa trẻ bằng cách truyền khí
 • Nói chuyện với Yehara ở Sảnh Quý Tộc
 • Đánh bại 10 Binh Sĩ Vô Hồn bên trong Sảnh Quý Tộc, thua thập thẻ định danh của chúng
 • (Hoặc) Đánh bại các đợt Quỷ đang tấn công Han Muki, tiêu diệt bóng ma Quỷ Bò Cạp cầm đầu, thu thập Ngọc Sức Mạnh Đỏ của nó
 • Đọc thư của Yu Chun trên thanh nhiệm vụ bên phải màn hình
 • Nói chuyện với Yu Chun ở Phía Nam Cung điện Hoàng Gia Giai Lệ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hỗn loạn thần thánh (Phần 4 – Chương 35)