home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hội xạ thủ (Phần 2 – Chương 16)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hội xạ thủ (Phần 2 – Chương 16)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Tìm Soha ở Trại Thợ Săn Kho Báu
  • Nói chuyện với Soha (trên mỏm đá, cần nhảy lên)
  • Thu thập Hành trang thợ săn kho báu
  • Báo cáo cho Soha

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hội xạ thủ (Phần 2 – Chương 16)