home Blade and Soul, Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hồi phục (Phần 1 – Chương 5)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hồi phục (Phần 1 – Chương 5)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Daygu ở Nhà trưởng làng
  • Nói chuyện với Gwak Jun ở Phòng Hồi Phục
  • Nói chuyện với Gwak Chil
  • Nói chuyện với Gwak Jun ở Phòng Hồi Phục
  • Thu thập chiết xuất của Ốc Xà Cừ Non (đến Bỏ Biển Làng Tre, khu vực vòng tròn đỏ trên bản đồ)
  • Nói chuyện với Gwak Jun ở Phòng Hồi Phục
  • Nói chuyện với Dochun
  • Nói chuyện với Gongsamsik

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hồi phục (Phần 1 – Chương 5)