home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoàng hôn vô tận (Phần 1 – Chương 7)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoàng hôn vô tận (Phần 1 – Chương 7)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Yigan ở Lò Hỏa Táng
  • Nói chuyện với Um Soji
  • Hạ gục bọn Cương thi đẫm máu và đốt hết xác của chúng (nhấn F nhặt xác cương thi rồi chạy đến Lò hỏa táng giữa Nghĩa trang bóng trăng để đốt. Trong quá trình mang xác cương thi không thể tấn công được)
  • Nói chuyện với Um Soji
  • Nói chuyện với Yigan

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoàng hôn vô tận (Phần 1 – Chương 7)