home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoàng đế lội ngược dòng (Phần 4 – Chương 36)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoàng đế lội ngược dòng (Phần 4 – Chương 36)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Baek Doha tại Cổng Nam Cung Điện Hoàng Gia
  • Nói chuyện với Nanh Đỏ ở Sảnh Chính Giai Lệ
  • Đánh bại 10 Quỷ đang tấn công sảnh chính
  • Đến chỗ Yunma Kahn ở bên ngoài Điện Ngai Vàng
  • Giải thoát 5 thị nữ Talus đang bị giam cầm trong Điện Ngai Vàng
  • Đánh bại Hoàng đế mạo danh
  • Nói chuyện với Yunma Kahn ở bên trong Điện Ngai Vàng
  • Đi theo Yunma Kahn đến sảnh chính
  • Nói chuyện với Gubong ở sảnh chính
  • Nói chuyện với Nanh Đỏ

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoàng đế lội ngược dòng (Phần 4 – Chương 36)