home Blade and Soul, Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoa tre trăm năm nở một lần (Phần 1 – Chương 4)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoa tre trăm năm nở một lần (Phần 1 – Chương 4)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Đối thoại Namsoyo
  • Nhấn Ctrl + B để mở Vệ hồn và trang bị Vệ hồn
  • Đối thoại với Namsoyo

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hoa tre trăm năm nở một lần (Phần 1 – Chương 4)