home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hình bóng của chỉ huy (Phần 3 – Chương 13)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hình bóng của chỉ huy (Phần 3 – Chương 13)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Pandu ở Tiền Đồn Đại Ngư
  • Thu được lá thu bí mật từ Gabiak ở Đấu Trường Ngư Dân
  • Nói chuyện với Pondu ở Tiền Đồn Đại Ngư
  • Nói chuyện với Ro Hyuni ở Kho Chứa Cá
  • Tìm Ilsim ở Kho Chứa Cá
  • Nói chuyện với người phụ nữ bị thương
  • Nói chuyện với Bondu ở Trụ Sở Đại Ngư phía sau Quán Rượu Đại Ngư

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hình bóng của chỉ huy (Phần 3 – Chương 13)