home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hầu vương Ogong (Phần 3 – Chương 22)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hầu vương Ogong (Phần 3 – Chương 22)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Du hành đến Rừng Khỉ, phía Nam Đồi Sói (dịch chuyển về Trại Huyết Sắc rồi chạy bộ lên Đồi Sói cho nhanh)
  • Nói chuyện với Ugum
  • Nói chuyện với Doyuhan
  • Nói chuyện với Iksanun ở Sảnh Ogong
  • Nói chuyện với Vua Khỉ Ogong ở Sảnh Ogong
  • Đánh bại Vua Khỉ Ogong
  • Nói chuyện với Vua Khỉ Ogong
  • Nhấn Enter + gõ lệnh /chaptay + Enter
  • Nói chuyện với Iksanun

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hầu vương Ogong (Phần 3 – Chương 22)