home Uncategorized (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hạm đội đen (Phần 7 – Chương 8)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hạm đội đen (Phần 7 – Chương 8)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Tìm Dokgom ở Bãi Biển San Hô (Rừng Quên Lãng, tp Quân Phong)
 • Tiêu diệt 12 con quỷ biển
 • Trò chuyện với Kongchi
 • Đến Động Duyên Hải
 • Trò chuyện với Dokgom
 • Tấn công Dokgom
 • Truyền khí cho Dokgom
 • Trò chuyện với Dokgom
 • Đi đến phía trên Động Duyên Hải
 • Cưới trên cánh buồm cao nhất của Hải tặc đen
 • Bảo vệ Bunyang
 • Tấn công Juna
 • Trò chuyện với đô đốc Chol Mugo

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Hạm đội đen (Phần 7 – Chương 8)