home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Giống như hồi xưa (Phần 6 – Chương 2)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Giống như hồi xưa (Phần 6 – Chương 2)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Bunah tại Nhà Bếp Thiên Đỉnh
 • Tìm cuốn sách dạy kỹ năng tại sảnh sư phụ
 • Nhặt cuốn sách
 • Nói chuyện với Ryu
 • Tìm Bunah và Buyang trên Đồi
 • Tìm Jinbin tại Nhà trọ
 • Đến Sảnh thách đấu, nhấp /votay vào khung chat để thu hút sự chú ý của học trò
 • Nói chuyện với Ryu
 • Đánh Mộc Nhân
 • Nói chuyện với Ryu
 • Đánh Ryu
 • Nói chuyện với Jinbin

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Giống như hồi xưa (Phần 6 – Chương 2)