home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Giai điệu tội lỗi (Phần 5 – Chương 7)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Giai điệu tội lỗi (Phần 5 – Chương 7)

Tiến trình nhiệm vụ

 • Nói chuyện với Junhado tại phòng Hoàng Gia (Giai Lệ)
 • Nói chuyện với Tayjin
 • Nói chuyện với Mae Chonyong ở Trại Cảnh Vệ (Giai Lệ)
 • Đánh bại kẻ xâm nhập ở Khu ổ chuột và kiếm manh mối về Yoma (dịch chuyển đến Khu Ổ Chuột – Giai Lệ)
 • Mở túi đồ và đọc Mệnh lệnh Hao
 • Điều tra Hang Ổ Hao
 • Đánh bại 8 Thủ vệ Hao
 • Mở cửa và nói chuyện với Nhạc sĩ đáng ngờ
 • Theo nhạc sĩ ra ngoài
 • Đánh bại 8 lĩnh Hao
 • Nói chuyện với Chúa Tể Bóng Tối Yoma
 • Đánh bại Hắc Long và kiểm tra thi thể Yoma tìm manh mối
 • Đưa Vết Rách của Tà Mông cho Namgun Sunjay tại Quán Rượu Hàn Phong (dịch chuyển đến Quán Rượu Hàn Phong – Đông Bắc Giai Lệ)
 • Nói chuyện với Tayjin

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Giai điệu tội lỗi (Phần 5 – Chương 7)