home Hướng dẫn BnS, Nhiệm vụ BnS (BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Gia tộc Mushin (Phần 2 – Chương 26)

(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Gia tộc Mushin (Phần 2 – Chương 26)

Tiến trình nhiệm vụ

  • Nói chuyện với Đại tá Yonkai tại Trại Chỉ Huy Yonkai
  • Nói chuyện với Soha
  • Đi đến Điện Quán Quân
  • Nói chuyện với Juwol tại Điện Quán Quân
  • Hộ tống Juwol tìm dân làng bị bắt
  • Giải cứu dân làng và nói chuyện với jang Jongwon
  • Nói chuyện với Đại tá Yonkai tại Trại Chỉ Huy Yonkai

Chém Gió

Bình Luận

Share
Chia sẻ lên Facebook đê!
(BnS) Hướng dẫn nhiệm vụ: Gia tộc Mushin (Phần 2 – Chương 26)